Kort om praktikplatsen

Jag har förstått det som att många av er självklart undrar vad tusan jag håller på med här borta down under. Vad går min praktik ut på? 
Jo, jag praktiserar på ett center för ungdomar som av olika anledningar har svårt att klara av livet i allmänhet. Många av dem har väldigt stora problem i skolan och en hel del har även detta kombinerat med problem av olika slag hemma. Det kan vara alla typer av problem, från att det är ungdomen som har beteende problem och föräldrarna inte har tillräkligt med verktyg rent metod-mässigt att hantera ungdomen, till att föräldrarna själva lider av missbruk av olika slag eller har ett våldsamt beteende.
 
Dunlea center verkar dock vara väldigt unika med att vara ett av få ställen att erbjuda både skola och bostad åt dessa ungdomar. Centret är uppdelat i fyra olika delar med 8 ungdomar i varje som är omgivna av en lärare, en kurator/socionom, en life-skill teacher och två stycken anställda som endast jobbar eftermiddagar med att anordna aktiviteter och liknande för ungdomarna. Jag har tyvärr inte möjlighet att gå djupare in på varje enskilds roll, men detta kommer kanske senare om ni är intresserade. Ungdomarna är på centret för att genomföra ett väl uttänkt program på 6, 12 eller ibland 18 månader för att hjälpa dem och deras föräldrar att få verktygen för att klara skolan och livet i allmänt. Som ett steg på vägen åker därför ungdomarna hem varje helg och centret håller stängt, detta tillsammans med helg-mål som gärna ska försökas jobbas igenom tills man träffas nästa måndag igen. 
 
Så just nu försöker jag bara hitta min roll i det hela. Detta borde egentligen ligga närmare kurator/socionomen, men under förra veckan blev jag mest utkastad under skoltid för att lära känna ungdomarna och se hur det fungerar tillsammans med personalen. Så småningom kommer jag dock kombinera både dagpass med eftermiddagspass och försöka få mer insikt i socionomens roll, även om precis allt de gör här verkligen är socialt arbete! 
 
 

Kommentera här: